gototopgototop

Francja galeria

Francja-luw...
Image Detail Image Download

Wyszukiwarka

Francja

mapa_francjiPoni?ej przedstawiamy przyk?adowe propozycje naszych imprez turystycznych realizowanych na terenie Francji.
Propozycje te dotycz? autokarowej wycieczki do Pary?a ze zwiedzaniem zamków nad Loar? oraz wczasów pobytowych na Lazurowym Wybrze?u.  Nasze propozycje pozwol? dostosowa? tras? i program wyjazdu do potrzeb i oczekiwa? danej grupy. Prezentuj?c przyk?adowe programy, zapewniamy jednocze?nie, i? mo?liwe jest przygotowanie innego oryginalnego programu, zgodnie z sugestiami zamawiaj?cego ( oczywi?cie w miar? mo?liwo?ci jakie daje bud?et i czas trwania wyjazdu ).
Terminy realizacji : maj-listopad
Ceny obejmuj? przejazd komfortowym autokarem ( klimatyzacja, barek, video, WC), opiek? pilota, noclegi w hotelach klasy turystycznej, ?niadania i obiadokolacje, ubezpieczenie KL + NW + ubezpieczenie baga?u.

 

 

Wycieczka

  Pary? i zamki nad Loar? ( 7 dni )


Francja-Reims-Katedra-Notre-Dame-www-bp-sempre-plFrancja-Reims-Katedra-Notre-Dame-inside-www-bp-sempre-plREIMS - zwiedzania gotyckiej Katedry Notre-Dame, cz?sto nazywanej „Katedr? Anio?ów” z powodu bogatej dekoracji rze?biarskiej.  Zdoby?a sobie s?aw? dzi?ki temu, i? przez wieki by?a miejscem koronacji prawie wszystkich królów francuskich. Katedra Notre-Dame w Reims (Cathedrale Notre-Dame de Reims) jest uznawana za najbardziej harmonijn? i "klasyczn?" w proporcjach katedr? we Francji. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg

PARY?

Pary-Wiea-Eiffla-www-bp-sempre-plAvenue-des-Champs-E_lyses-www-bp-sempre-plWie?a Eiffla, Pola Marsowe i Hotel des Invalides, grób Napoleona, Sorbona - najstarszy i najbardziej znany w Europie uniwersytet za?o?ony w 1257 roku, Panteon – narodowe mauzoleum, Ogrody Luksemburskie, Place de Charles de Gaulle, Place de la Concorde, spacer po Champs-Elysées - najs?awniejszej arterii stolicy Francji .

Spacer po najstarszej cz??ci Pary?a: wyspa Ile de la Cité, Katedra Notre-Dame, Sainte Chapelle, Pont Neuf – najstarszy zachowany most Pary?a, Palais de Justice, Conciergerie, Centrum Pompidou – budynek "wywrócony na lew? stron?", Hotel de Ville - siedziba administracji miasta.

 

Luwr-Mona-Lisa-www-bp-sempre-plLuwr-Wenus-z-Milo-www-bp-sempre-pl Zwiedzenie Luwru – najwi?kszego muzeum na ?wiecie, w którym podziwia? mo?na m.in. posag Wenus z Milo – uchodz?cy za idealny wizerunek kobiecego pi?kna, Mona Lis? obraz  namalowany przez Leonarda da Vinci czy marmurow? rze?b? Nike z Samotraki, rejs statkiem po Sekwanie.

Bazylika-Sacre-Coeur-www-bp-sempre-pl Wizyta na Cmentarzu Pčre Lachaise, zwiedzanie: Bazylika Socre–Coeur, Plac Pigalle, ?uk Triumfalny oraz spacer po Avenue Montaigne i Rue du Faubourg St-Honoré, przy których skupili swe sklepy najbardziej znani projektanci mody, twórcy haute couture;

 

Wersal-brama-wycieczki-www-bp-sempre-plWersal-ogrody-wycieczki-www-bp-sempre-plWERSAL - pe?ny przepychu pa?ac Ludwika XIV, rezydencja królów francuskich od 1682 roku; wraz z kompleksem ogrodowo-parkowym stanowi najwspanialsze dzie?o francuskiego klasycyzmu i baroku.

DOLINA LOARY

Francja-chenonceaux-wycieczki-www-bp-sempre-plZaFrancja-chambord-wycieczki-www-bp-sempre-plmek CHAMBORD – najwi?kszy z zamków w dolinie Loary. Renesansowy zamek o planie nawi?zuj?cym do gotyckich zamków obronnych, zosta? zbudowany mi?dzy rokiem 1519 a 1559 na polecenie królów francuskich Franciszka I i Henryka II. Po?o?ony jest nad rzek? Cosson, najwi?ksza i najs?ynniejsza rezydencja w dolinie Loary, wspania?e dzie?o architektury renesansu, ma ponad 400 pomieszcze?, otacza j? rozleg?y park i lasy; 

 

Francja-amboise-da-vinci-wycieczki-www-bp-sempre-plFrancja-chambord-sypialnia-wycieczki-www-bp-sempre-plZamek  AMBOISE - zwiedzanie zamku o najwi?kszej randze historycznej; mieszka? tu Ludwik XI, urodzi? si? i umar? Karol VIII, a Franciszek I i Katarzyna Medycejska byli cz?stymi go??mi; prawdziwym klejnotem architektury gotyckiej jest kaplica ?w. Huberta – domniemane miejsce pochówku Leonarda da Vinci.

Zamek CHENONCEAUX – zwany tak?e zamkiem kobiet, gdy? zamieszkiwany by? przez s?ynne damy: Diane de Poitier, Katarzyn? Medycejsk? oraz królow? Luiz?, wdow? po królu Henryku III, niezwykle romantyczny, ze wspania?ymi ogrodami i przepiekan? architektur?, wsparty na prz?s?ach, wznosz?cy si? nad ?agodnym nurtem rzeki Cher.

 

 

Wczasy


Lazurowe Wybrze?e - Port Grimaud ( 10 dni )

 

Francja-nice-plaza-wycieczki-www-bp-sempre-plLazurowe Wybrze?e ( Cote D'Azur)- Najs?ynniejsza i najpi?kniejsza cz??? francuskiego wybrze?a Morza ?ródziemnego. To tutaj w?a?nie po?o?one s? s?ynne na ca?ym ?wiecie miejscowo?ci Saint Tropez, Saint Raphael, Nicea, Cannes, Monaco. Nieregularna linia brzegowa, piaszczyste pla?e oraz urocze miasteczka z mnóstwem kafejek i wspania?ym ?ródziemnomorskim klimatem decyduj? o ogromnej popularno?ci tego regionu.

Francja-port-grimaud-www-bp-sempre-plPort Grimaud - Ma?a miejscowo?? po?o?ona w centralnej cz??ci Lazurowego Wybrze?a, nad zatok?, poprzecinana licznymi kana?ami, zwana z uwagi na swoje po?o?enie i malowniczo?? Wenecj? Lazurowego Wybrze?a.

Camping   Prairies de la Mer  - znajduje si? na Riwierze Francuskiej w miejscowo?ci Port Grimaud. Obiekt usytuowany jest w Zatoce Saint Tropez bezpo?rednio przy piaszczystej pla?y. Na terenie kempingu do dyspozycji restauracja, bary, pralnia, sklepy, telefony, sanitariaty, plac zabaw dla dzieci. Mobile homes dla 4 - 6 osób - pow. ok. 24 m2, pokój Francja-port-grimaud-camping-prairies-de-la-mer-www-bp-sempre-pldzienny z miejscami do spania, 2 sypialnie (?ó?ko ma??e?skie i 2 ?ó?ka pojedyncze), WC,?azienka  z  prysznicem, ciep?? i zimn? wod?, lodówka, naczynia, sztu?ce, garnki, koce i poduszki. Mo?liwo?? przygotowania posi?ków Francja-port-grimaud-plages-www-bp-sempre-plna miejscu lub wykupienia w restauracji. Dodatkowe atrakcje: wypo?yczalnia rowerów, mo?liwo?? skorzystania z nart wodnych, windsurfingu, motorówek, skuterów, kortów tenisowych, boiska do koszykówki, pi?ki no?nej i siatkówki pla?owej. W pobli?u dyskoteki i bary.

 

Program zwiedzania

Monaco-monte-carlo-port-wycieczki-www-bp-sempre-plKSI?STWO  MONACO  spacer po jednym z najwspanialszych kurortów na ?wiecie, zwiedzanie Muzeum Oceanograficznego  jednego  z najwi?kszych w Europie. Dzi?ki wiernie przedstawionym ekosystemie wodnym, zwiedzaj?cy mog? pozna? wszystkie sekrety mórz i Monaco-muzeum-oceanograficzne-www-bp-sempre-ploceanów, z ca?? ich ró?norodno?ci?: 350 gatunków ryb, 200 gatunków bezkr?gowców i 100 gatunków koralowców tropikalnych.W specjalnym przeszklonym zbiorniku o pojemno?ci 400 000 litrów i  o wysoko?ci 6 m - “Jezioro rekinów”, wielokolorowe rybki z najprzeró?niejszych gatunków p?ywaj? obok drapie?nych rekinów. Zwiedzanie:  Katedry ?w. Miko?aja, w której pochowano Ksi??n? Greace oraz Ksi?cia Rainiera, spacer pod siedzib? rodu Grimaldich - Pa?ac Ksi???cy, przej?cie wzd?u? portu oraz miejsca, gdzie Monaco-casino-www-bp-sempre-plka?dego roku startuj? zawodnicy Formu?y 1 do MONTE CARLO z jego wspania?ymi hotelami, Centrum Kongresowym oraz Kasynem Garnier, któremu malutkie pa?stwo zawdzi?cza swoje bogactwo i s?aw?. Jest to drugie najmniejsze pod wzgl?dem powierzchni niezale?ne pa?stwo ?wiata, niezwykle atrakcyjne turystycznie. Zajmuje skalisty pas Lazurowego Wybrze?a oraz fragment stoków Alp Nadmorskich;

Francja-eze-perfumeria-wycieczki-www-bp-sempre-plCANNES - miasto, w którym od 1946 roku odbywa si? najs?ynniejszy w Europie festiwal filmowy. Spacer Alej? Gwiazd i Bulwarem La Croisette, przy którym usadowi?y si? luksusowe hotele, galerie, butiki i inne ekskluzywne sklepiki;

NICEA - miasto b?d?ce nieoficjaln? stolic? Riwiery Francuskiej. Spacer na wzgórze Le Chateau, z którego rozpo?ciera si? panorama na miasto i morze . Spacer po biegn?cej wzd?u? morza, s?ynnej Promenadzie Anglików;

Francja-kanion-verdon-www-bp-sempre-plEze - po?o?ona u podnó?a Alp, zatopiona w?ród kwiatów Stolica Perfum; zwiedzanie fabryki i muzeum perfum FRAGONARD po??czone z mo?liwo?ci? zakupów;

SAINT TROPEZ -  znane przede wszystkim dzi?ki filmom Rogera Vadima i B.Bardotte oraz Luisa de Funesa; spacer po porcie jachtowym, do którego przyp?ywaj? wszystkie ekskluzywne jednostki z gwiazdami filmowymi na pok?adzie, kr???ce po francuskiej cz??ci Morza ?ródziemnego;

KANION VERDON - monumentalny kanion wyrze?biony przez rw?c? rzek?. Niedost?pny, dziki krajobraz. Wysoko?ci zapieraj?ce dech w piersiach... To nie Kolorado. To Verdon - w Europie. Niewielka rzeka Verdona, sp?ywaj?c z Alp, przecina dwa wysokie, wapienne p?askowy?e, tworz?c na d?ugo?ci prawie 30 km spektakularny jar, g??boki nawet na 800 m. Gigantyczne, kilkusetmetrowe skalne klify.


W celu uzyskania bardziej szczego?owych informacji prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego.







Copyright © 2010-2022 Biuro Podrozy Sempre . All Rights Reserved. Configured by K.Sobolewski.