gototopgototop

W?ochy galeria

Rzym-Forum_...
Image Detail Image Download

Wyszukiwarka

W?ochy

250px-Wochy-mapa_administracyjnaPoni?ej przedstawiamy kilka propozycji naszych imprez turystycznych realizowanych na terenie W?och. Propozycje te dotycz? autokarowych wycieczek objazdowych oraz wczasów pobytowych z opcj? zwiedzania. Trasy i programy tych wyjazdów zosta?y tak pomy?lane, aby mogli Pa?stwo zapozna? si? z interesuj?c? histori?, intryguj?c? kultur? i wspania?ymi zabytkami Italii. Nasze propozycje pozwol? dostosowa? tras? i program wyjazdu do potrzeb i oczekiwa? danej grupy.
Prezentuj?c przyk?adowe programy, zapewniamy jednocze?nie, i? mo?liwe jest przygotowanie innego oryginalnego programu, zgodnie z sugestiami zamawiaj?cego ( oczywi?cie w miar? mo?liwo?ci jakie daje bud?et i czas trwania wyjazdu ).
Ceny obejmuj? przejazd komfortowym autokarem ( klimatyzacja, barek, video, WC), opiek? licencjonowanego pilota, noclegi w hotelach klasy turystycznej, ?niadania i obiadokolacje, ubezpieczenie KL + NW + ubezpieczenie baga?u. Terminy realizacji - ca?y rok.

 


Wycieczki 6 dniowe :


                                                        Przyk?ad 1

Wenecja-Campanile-di-San-Marco-wycieczki-www-bp-sempre-plWatykan-bazylika-tybr-wycieczki-www-bp-sempre-plWenecja Bazylika i Plac ?w. Marka, Pa?ac Do?ów, Dzwonnica, Wie?a Zegarowa, Most Westchnie?, Most Rialto /Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?, Krypta z grobem Ojca ?wi?tego - Jana Paw?a II / Monte Cassino / Polski Cmentarz Wojskowy, Opactwo Benedyktynów / Asy? / Bazylika ?w. Franciszka, Piazza Comune, Bazylika ?w.Klary /

Przyk?ad 2

Florencja-panorama-wycieczki-www-bp-sempre-plPadwa / Bazylika ?w. Antoniego, Prato Della Valle, Uniwersytet / Florencja / Ko?ció? Santa Croce, Piazza del Duomo, katedra Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Galeria Uffizi, Most Z?otników / Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?, Krypta z grobem Ojca ?wi?tego - Jana Paw?a II / Fiuggi / Stare Miasto,Park Zdrojowy/

Wycieczki 7 dniowe:

Przyk?ad 1

Rzym-Forum_Romanum-panorama-wycieczki-www-bp-sempre-plPadwa / Bazylika ?w. Antoniego, Prato Della Valle, Uniwersytet / Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?, Krypta z grobem Ojca ?wi?tego - Jana Paw?a II / Asy? / Bazylika ?w. Franciszka, Piazza Comune, Bazylika ?w.Klary / Republika San Marino / Twierdza La Rocca o Guaita, katedra po?wi?cona pami?ci ?wi?tego Marino, Palazzo del Governo, Palazzo Pubblico, fortyfikacje, Grota Kuszników / Wenecja Bazylika i Plac ?w. Marka, Pa?ac Do?ów, Dzwonnica, Wie?a Zegarowa, Most Westchnie?, Most Rialto /

Przyk?ad 2

Florencja-katedra-fasada-wycieczki-www-bp-sempre-plFlorencja / Ko?ció? Santa Croce, Piazza del Duomo, katedra Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Galeria Uffizi, Most Z?otników / Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?, Krypta z grobem Ojca ?wi?tego - Jana Paw?a II / Wezuwiusz / podjazd i wej?cie na koron? wulkanu / Pompeje / zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego miasta, które uleg?o zag?adzie na skutek erupcji Wezuwiusza / Monte Cassino / Polski Cmentarz Wojskowy, Opactwo Benedyktynów / Orvieto / staro?ytne miasto Etrusków,  Duomo - z?ota lilia w?oskich katedr /


Wyjazdy 8 dniowe:

Przyk?ad 1

Monte-Cassino-wycieczki-www-bp-sempre-plFlorencja / Ko?ció? Santa Croce, Piazza del Duomo, katedra Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Galeria Uffizi, Most Z?otników / Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?, Krypta z grobem Ojca ?wi?tego - Jana Paw?a II / Monte Cassino / Polski Cmentarz Wojskowy, Pompeje-wycieczki-www-bp-sempre-plOpactwo Benedyktynów /Pompeje / zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego miasta które uleg?o zag?adzie na skutek erupcji Wezuwiusza / /Wezuwiusz / podjazd i wej?cie na koron? wulkanu  / Asy? / Bazylika ?w. Franciszka, Piazza Comune, Bazylika ?w.Klary /Republika San Marino / Twierdza La Rocca o Guaita, katedra po?wi?cona pami?ci ?wi?tego Marino, Palazzo del Governo, Palazzo Pubblico, fortyfikacje, Grota Kuszników / Wenecja Bazylika i Plac ?w. Marka, Pa?ac Do?ów, Dzwonnica, Wie?a Zegarowa, Most Westchnie?, Most Rialto/

Piza-plac-cudw-wycieczki-www-bp-sempre-pl

Przyk?ad 2

Padwa / Bazylika ?w. Antoniego, Prato Della Valle, Uniwersytet / Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?,  krypta z grobem Ojca ?wi?tego - Jana Paw?a II / Siena-ratusz-wycieczki-www-bp-sempre-plSiena / katedra Siene?ska z rze?bami Nicola i Giovanniego Pisano, Donatella, Micha?a Anio?a, Piazza del Campo - plac w kszta?cie muszli, na którym odbywaj? si? s?ynne wy?cigi konne Palio, Via di Citta/ San Giminiano / ?redniowieczny Manhatan”, Piazza del Duomo, Piazza della Cisterna, ulica San Giovanni/ Piza /kompleks Campo dei Miracoli : Krzywa Wie?a, katedra Duomo, Baptysterium/ Lukka /katedra San Martino, Plac Napoleona, Piazza dell’Amfiteatro, Casa di Puccini / Florencja / Ko?ció? Santa Croce, Piazza del Duomo, katedra Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Galeria Uffizi, Most Z?otników/

 

Wycieczki 9 dniowe:

Przyk?ad 1

Wezuwiusz-wycieczki-www-bp-sempre-plFlorencja / Ko?ció? Santa Croce, Piazza del Duomo, katedra Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Galeria Uffizi, Most Z?otników / Monte Cassino / Polski Cmentarz Wojskowy, Opactwo Benedyktynów / Pompeje / zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego miasta, które uleg?o zag?adzie na skutek erupcji Wezuwiusza / Wezuwiusz / podjazd i wej?cie na koron? wulkanu / Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?, Krypta z grobem Ojca ?wi?tego - Jana Paw?a II / Republika San Marino / Twierdza La Rocca o Guaita, katedra po?wi?cona pami?ci ?wi?tego Marino, Wenecja-gondole-wycieczki-www-bp-sempre-plPalazzo del Governo, Palazzo Pubblico, fortyfikacje, Grota Kuszników / Asy? / Bazylika ?w. Franciszka, Piazza Comune, Bazylika ?w.Klary / Wenecja Bazylika i Plac ?w. Marka, Pa?ac Do?ów, Dzwonnica, Wie?a Zegarowa, Most Westchnie?, Most Rialto /

Orvieto-katedra-wycieczki-www-bp-sempre-plPrzyk?ad 2

Orvieto / staro?ytne miasto Etrusków, Duomo - z?ota lilia w?oskich katedr / Wezuwiusz / podjazd i wej?cie na koron? wulkanu / Pompeje / zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego miasta, które uleg?o zag?adzie na Capri-Faraglioni-wycieczki-bp-sempre-plskutek erupcji Wezuwiusza / Sorrento / zwiedzanie miasta i portu / Capri  / rejs statkiem i pobyt na malowniczej wyspie, Anacapri / Neapol  / Castel Nuovo, Palazzo Reale, Galeria Umberto I, Katedra / Monte Cassino  / Polski Cmentarz Wojskowy, Opactwo Benedyktynów / Rzym / Piazza Navona, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,  Schody Hiszpa?skie, Fontanna di  Trevi / Watykan / Bazylika i  Plac ?w. Piotra z Piet? Micha?a Anio?a, Muzea Watyka?skie z Kaplic? Syksty?sk?, Krypta z grobem Jana Paw?a II /

Copyright © 2010-2022 Biuro Podrozy Sempre . All Rights Reserved. Configured by K.Sobolewski.